ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) 2019
25/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) 2019 στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του κλάδου της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 

 

Link από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο: https://fgm.com.gr/uploads/file/FGM_19_GR_WEB_Spreads(4).pdf

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή