ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού - τροποποιητικός αποδοχών)
27/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
37649 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ