ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
27/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Την 06/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Τελωνείου Κέρκυρας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1, δημοπρατούνται, έντεκα (11) αυτοκίνητα για κυκλοφορία, ένα (1) φορτηγό για κυκλοφορία, ένα (1) μοτ/το για κυκλοφορία και τρία (3) Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης.

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία είναι απαραίτητο οι αγοραστές να δηλώνουν το Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Δ/νση, τηλέφωνο και ιδιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας, τηλ.26613-63710,63703 και στην υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ. στην Αθήνα τηλ.210-3210987,210-3242148, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr (MENOY >ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Δ.Δ.Δ.Υ.)

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ