ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
22/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με Ισχύ έως 31.12.2018

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της αδείας που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για την ανανέωση της αδείας και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.3.2019, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να  συμπληρώσετε:

  1. Την αίτηση ανανέωσης της αδείας σας 
  2. Την Υπεύθυνη Δήλωση 
  3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν έχει λήξει
  4. Την κάρτα και την βεβαίωση που έχει εκδοθεί από το Επιμελητήριο  
  5. Την αστυνομική σας ταυτότητα

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΝΕΤΑΙ: 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: Με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή καθώς και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως.  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1