ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
2η Συνάντηση (2nd Project Meeting) για το Έργο ICON WOM - EN, “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises”,
09/05/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η 2η Συνάντηση (2ndProjectMeeting) του Έργου ICONWOM - EN, “IntegratingInnovationandPromotingClusterOrganizationinWOMenEnterprises”, συγχρηματοδοτούμενο με 812.900, 10 ΕΥΡΩ από το Πρόγραμμα InterregV-AΕλλάδα - Ιταλία 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2019 στην Κέρκυρα (Επιμελητήριο Κέρκυρας).

​Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο Συντονιστής Εταίρος του Έργου σε συνεργασία με δυο Ιταλούς Εταίρους, την Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (NationalConfederationofCraftsandSmallandMedium-SizedEnterprisesofBari) και το Δήμο του Μάλιε (MunicipalityofMaglie), και με δυο Έλληνες Εταίρους, την Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο της Κέρκυρας.  

Το Έργο ICONWOM– EN, χρηματοδοτούμενο κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα των γυναικών που έχει αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών ως σημαντική αναξιοποίητη πηγή οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας και αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση για την επιχειρηματικότητα των γυναικών η οποία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για γυναίκες και άλλους και, με διαφορετικές λύσεις σε θέματα διαχείρισης, οργάνωσης και επιχειρηματικών προβλημάτων προχωρά στην εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το Έργο ICONWOM – EN, θα αναπτύξει μια χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρηματιών και των δυνητικών επιχειρηματιών (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, των διοικητικών προβλημάτων, της έλλειψης επιχειρηματικής εκπαίδευσης, των τοπικών κοινωνικών περιορισμών κ.λπ.), θα αναπτύξει περιφερειακά δίκτυα και θα προτείνει λύσεις αντιμετώπισης (Εργαστήρια Αντιμετώπισης Εξειδικευμένων Αναγκών και εκπαίδευση).

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι α) η προβολή και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στις εργαζόμενες γυναίκες της διασυνοριακής περιοχής, β) η ενθάρρυνση της δραστηριοποίησης γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών και ιδίως στους τομείς RIS, γ) την ενίσχυση του ρόλου των συμμετεχόντων περιφερειών δημιουργώντας ένα σύστημα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην περιοχή.

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Τσαχαλίδης Αντώνιος +30 210 3315291 atsahalidis@mou.gr

 

Περιφέρεια της Απούλια Κοινή Γραμματεία Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eu press@greece-italy.eu

 www.greece-italy.eu

 

Το Πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που βοηθά τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατ. Ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από 15% από τα 2 μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2nd Project Meeting