ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022. Σχετ.: Ν. 4305/2014
10/08/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σχετ.: Ν. 4305/2014

 

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας μηνός Ιουλίου 2022.

 

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 

Δείτε τo επισυναπτόμενo αρχείo.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
6ΧΤ1469ΗΛΙ-ΔΜΛ