ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021. Σχετ.: Ν. 4305/2014
16/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σχετ.: Ν. 4305/2014

 

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας μηνός Ιουλίου 2020.

 

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 

Δείτε τo επισυναπτόμενo αρχείo.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021