ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. Σχετ.: Ν. 4305/2014
16/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σχετ.: Ν. 4305/2014

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας μηνός Ιουνίου 2021.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Δείτε τo επισυναπτόμενo αρχείo.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
6ΤΞΦ469ΗΛΙ-ΛΩΖ