ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (MENTORING)
03/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (MENTORING)
 
 
Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας προσκαλούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μέλη του Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν σε συμβουλευτική υποστήριξη.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από την αξιοποίηση πλατφορμών για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα και πλατφορμών τηλεργασίας οι οποίες εξυπηρετούν το σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών (B2F – Business to Freelancer Model).

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην συμβουλευτική θα συμμετάσχει σε δύο διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και θα λάβει υποστήριξη στην προετοιμασία εξατομικευμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) που θα συμπεριλαμβάνει τις δυνατότητες που προσφέρει στις επιχειρηματικές προοπτικές της επιχείρησης το Β2F μοντέλο.

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας που θα συμμετάσχει στην συμβουλευτική θα συμμετάσχει σε δύο διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και θα λάβει υποστήριξη στην προετοιμασία εξατομικευμένου Πλάνου Σταδιοδρομίας (Career Path) που θα συμπεριλαμβάνει τις δυνατότητες που προσφέρει στην επαγγελματική του πορεία το Β2F μοντέλο.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ήδη εμπλακεί σε σεμινάρια και άλλες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου TELEICCE.

Λόγω περιορισμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε συμμετέχοντες που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Η συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του έργου TELEICCE από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και της εταιρίας Living Prospects.

Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην συμβουλευτική καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αίτησή τους συμπληρώνοντας την «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», η οποία επισυνάπτεται, και στέλνοντάς την στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: support@lp.gr έως την Παρασκευή 04/09/2020. (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις).

Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και την ενεργό συμμετοχή σας.
Η συμβουλευτική θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου «TELEICCE - “Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment”» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR) [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 - σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται στην αίτηση, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (“TELEICCE”).
 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Aitisiekdilosisendiaferontos_F2045934848.docx
MentoringCorfu_DeltioTypou-Epim_F2045959822.Kerkyras.pdf