ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   /   ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2010-2016
20/04/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Παροχή Υπηρεσιών Oρκωτού Ελεγκτή του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας 2010-2016

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Αμοιβή
Δέκα Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (10.600,00€)
Πλέον ΦΠΑ
Δύο Χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ (2.438,00€)

Κέρκυρα 30.3.2016

 

Επισυνάπτεται το αρχείο της Σύμβασης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
CONTRACT_CORFUCCI_SOL