ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »
14/01/2011
ΠΗΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων μέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας στην παρουσίαση του προγράμματος :

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων «Σπύρος Δένδιας» του Επιμελητήριου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2) στις 21 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευη και ώρα 19:00μμ.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1/1/2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:Β

  • Bελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
  • Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
  • Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
  • Ενημέρωση και προβολή      

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικα από 20 Δεκεμβρίου 2010 έως και 25 Φεβρουαρίου 2011 .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο  Ενημέρωσης Επενδυτών  του Επιμελητηρίου  Κέρκυρας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλ.2661081026/39813-4, Αριστοτέλους 2. Υπεύθυνη κα Τζίνα Κυριάκη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PERILIPSI-prasinos-tourismos.doc
ekdilwsi-pras.touyrismos.doc

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" (22/12/2010)