ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
19/07/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€

Αρμόδιος Φορέας: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ)
Περίληψη

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος που μπορειτε να δειτε παρακάτω..

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  και  www.efepae.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο  Ενημέρωσης  Επενδυτών  του Επιμελητηρίου  Κέρκυρας στο  τηλ. 2661081026, Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
APOFASITROPOPOIISISODIGOUMETAPOIISISTISNEESSYNTHIKES(29-09-2010)-1_F777434656.pdf
PERILIPSITROPOPOIISIS_F110869618.pdf
TROPOPOIIMENOSODIGOSMETAPOIISISENEESSYNTHIKES(01-10-2010)_F35702913.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση Προγραμμάτων « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες » και « Ένδυση - Υπόδηση : Νέες Προοπτικές». Διευρύνονται οι δικαιούχοι, Αυξάνονται τα Ποσοστά Χρηματοδότησης Μειώνεται ο ελάχιστος Προυπολογισμός των προτάσεων . (28/09/2010)
ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20/12/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ" (06/12/2010)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ" (01/12/2011)